top of page

Privacy Policy Henk Smits Interior Design.

Henk Smits Interior Design  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Henk Smits Interior Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht. Henk Smits Interior Design gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een opdracht laat uitvoeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om uw opdracht uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  • Om de dienstverlening van Henk Smits Interior Design  zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw opdracht en het gebruik van onze diensten op. 

  •  Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw opdracht. 

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. Henk Smits Interior Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na het uitvoeren van uw opdracht bewaard worden.

  • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

  • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EU.

bottom of page